Kőzettani zárványvizsgálatok 

Leitz Panphot mikroszkóp és fűthető tárgyasztal kőzettani zárványvizsgálatokhoz. Kétoldalú polírozású ásványtani és kőzettani preparátumok homogenizációs hőmérsékletét optikai módszerrel meghatározza a fűthető tárgyasztalon.

SEM mintaelőkészítés

SEM mintaelőkészítés ionsugaras módszerrel: SEM Prep2 SC-2100 (Technoorg Linda). Felületi minőségű minták készítése EBSD detektorral ellátott pásztázó elektron mikroszkópos vizsgálatokhoz.

Pásztázó Elektron Mikroszkópos vizsgálat (összetétel elemzéssel)

Pásztázó Elektron Mikroszkópos vizsgálat (EDAX EDS, Apollo X SDD detektor) Zeiss Evo MA10-gyel. Kémiai összetétel, mikroszerkezet leírása, elemzések, tisztaság vizsgálatok, töretfelületek kiértékelése, korrelatív mikroszkópia, EBSD felvételek orientációs fázis térképekhez.

Fáziselemzés, roncsolásos textúra vizsgálat

Minőségi és mennyiségi fáziselemzés, valamint roncsolásos textúra vizsgálat két Bruker diffraktométerrel. Rugalmas maradó feszültségmérés és kristálytani anizotrópia elemzése Euler bölcsővel.

Összetétel vizsgálat

Összetétel vizsgálat XRF (X-ray fluorescence spectroscopy) segítségével (Oxford XMET8000 Expert kézi spektrométer). Gyors, egyszerű és mobilis eszköz minőségi és mennyiségi összetétel meghatározásához.

Szintézisgáz összetétel meghatározás

Szintézisgáz összetétel meghatározása Gasboard-3100P típusú gázelemzővel. Hidrogén, szén-monoxid, szén-dioxid, metán és CnHm komponensek mennyiségének és koncentrációjának meghatározása infravörös spektrofotometria elvén.

Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számítás

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetételének folyamatos vizsgálata gáznemű komponensek (CO, CO2, NOx, SO2, O2) tekintetében, valamint porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel.

Porkoncentráció meghatározás

Porkoncentráció meghatározása Dekati PM10 impaktorral és S-20 ciklonszondával. Az összes porkoncentráció, valamint PM10 és PM2.5 részecskék meghatározása csatornákban áramló gázokban.

Légköri porkoncentráció mérése

Légköri porkoncentráció mérése TSI Dust-track készülékkel. PM10 és PM2.5 részecskék mérésére szolgál a levegőben, biztosítva a pontos por koncentráció meghatározását.

Spektrofotometriás vizsgálatok

Spektrofotometriás vizsgálatok VWR UV-6300PC készülékkel. Szervetlen és szerves anyagok, foszfát, nitrát, ammónia, fenol tartalmának (stb.) meghatározása.