• Molekuláris és Mikrobiológia

  Anyagok antimikrobiális hatásának, ökotoxicitásának tesztelése, mágneses nanorészecskék molekuláris biológiai alkalmazhatóságának vizsgálata, mesterséges polimerek biodegradációjának tanulmányozása, anyagfejlesztéssel kapcsolatos mikrobiológiai feladatok ellátása.

  Fókusz terület:

  Kutatócsoportunk fókuszában molekuláris és sejtbiológiai technikákban alkalmazható különböző összetételű mágneses nanorészecskék fejlesztése áll, amely során a tesztelt mágneses nanorészecskéket jellemezzük nukleinsavak reverzibilis felületi megkötődési hatékonyságával. Kiválasztva a legnagyobb hatékonysággal bíró nanorészecskéket, hozzájuk új nukleinsav izolálási protokollokat dolgozunk ki, és a tesztek során kinyert nukleinsavak minőségének ellenőrzését különböző PCR (polimeráz láncreakció) reakciókkal teszteljük. A különböző sejtekből való nukleinsav izolálási eljárásokra, olyan manuális protokollokat dolgozunk ki, melyek diagnosztikai célú, automatizálható nukleinsavizolációs eljárások alapjául fognak szolgálni. A minőségellenőrzéshez kapcsolódóan új típusú qPCR-ben (kvantitatív PCR) is alkalmazható fluoreszcens festékek alkalmazhatóságának tesztelését, hatékonyságuk meghatározását is elvégezzük.

  Molekuláris biológiai feladatainkon túl a modern, új tulajdonságokkal rendelkező anyagfejlesztéséhez kapcsolódóan különböző toxicitási és mikrobiológiai vizsgálatokat is végzünk. A különböző anyagok toxicitásának vizsgálata sokszor új teszteljárások kidolgozását vagy a már meglévő vizsgálatoknak a tesztelendő anyagokra való adaptálását igényli. A csoportunk új anyagtípus specifikus teszteljárásokat dolgoz ki és validál. Az általunk eddig vizsgált anyagok közé tartoztak pl. különböző adalékanyagokkal ellátott nanorészecskék, kompozit poliuretánhabok, valamint növényi extraktum tartalmú szigetelőanyagok toxicitás vizsgálata is.

  A fejlesztendő alapanyagoknál sok esetben azok valamely antimikrobiális tulajdonsága jelenti az újdonságot, mely új tulajdonságok megvalósulását kutatócsoportunk rutinszerűen vizsgálni tudja (pl. szennyvizek szűrésére fejlesztett különböző összetételű membránok, implantátum alapanyagnak szánt fémötvözetek, antimikrobiális hatású poliuretán habok vizsgálata).

  Mikrobiológiai tevékenységünkhöz tartozik még különböző forrásból származó vizek (pl. ipari/vegyipari tevékenységből származó szürke vizek, természetes vizek) mikrobiológiai paraméterezése, ipari víztisztító berendezések hatékonyságának meghatározása is.

  Emellett csoportunkban intenzív kutatás folyik különböző összetételű poliuretán kompozitok biodegradációs folyamatainak megismerésére is, ötvözve a hagyományos mikrobiológiai módszereket a bioinformatikai eszközök nyújtotta lehetőségekkel és a molekuláris klónozási és PCR technikák alkalmazásával. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy feltárjuk a szerves hulladékok biodegradációjában részt vevő mikroorganizmusok metagenomikai hátterét megkönnyítve a szerves hulladékok biológiai lebontásában résztvevő mikroorganizmusok beazonosítását. Ennek ismeretében a lebontási körülményeik hatékonyabbá tehetők. Munkánk ezen része pedig hozzájárul a fenntartható gazdaság és a hulladékkezelés területén tapasztalható kihívások megoldásához is.

  Kutatócsoport összetétele

  Csoportvezető: Dr. Szőri-Dorogházi Emma (PhD biológus)

  Csoport tagjai:

  • Julie Mallouhi PhD hallgató
  • Gerzsenyi Tímea PhD hallgató
  • Jordán Anikó vegyészmérnök MSc
  • Kecskés Karina vegyészmérnök MSc
  • Alberti Orsolya vegyészmérnök BSc

  Aktuális publikációk

  1. Gerzsenyi, Tímea B. ; Ilosvai, Ágnes M. ; Szilágyi, Gergely ; Szőri, Milán ; Váradi, Csaba ;Viskolcz, Béla ;Vanyorek, László ; Szőri-Dorogházi, Emma; A Simplified and EfficientMethodforProduction of ManganeseFerriteMagneticNanoparticles and TheirApplication in DNA Isolation; INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 24 : 3 Paper: 2156 , 18 p. (2023)
  2. Vanyorek, László; Ilosvai, Ágnes Maria ; Szőri-Dorogházi, Emma ; Váradi, Csaba ; Kristály, Ferenc ;Prekob, Ádám ;Fiser, Béla ; Varga, Tamás ; Kónya, Zoltán ;Viskolcz, Béla; Synthesis of ironoxidenanoparticlesfor DNA purification; JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 42 : 5 pp. 693-700. , 8 p. (2021);
  3. Somlyai-Sipos, L. ;Baumli, P. ;Sycheva, A. ;Kaptay, G. ; Szőri-Dorogházi, E. ; Kristály, F. ; Mikó, T. ;Janovszky, D.; Development of Agnanoparticlesonthesurface of Ti powdersbychemicalreductionmethod and investigation of theirantibacterialproperties; APPLIED SURFACE SCIENCE 533 Paper: 147494 , 10 p. (2020)