• LCA Kutatócsoport

  Az életciklus-szemlélet napjainkban kulcsfontosságú. Ennek során a fenntarthatóságot, műszaki megvalósíthatóságot, erőforrások védelmét és gazdasági életképességet együtt veszik figyelembe. Ennek keretében a környezeti hatások, energiahatékonyság, gazdasági költségek és társadalmi hatások összehangoltan kerülnek értékelésre.

  Életciklus-szemlélet szerepe

  Napjainkban kiemelkedő szerepet kap az életciklus-szemlélet, ami a fenntarthatósági elvek, az optimális műszaki megvalósíthatóság, az erőforrások védelme és a gazdasági életképesség együttes figyelembevételével, a „környezeti hatások – energiahatékonyság – gazdasági költségek”, valamint a társadalmi hatások felmérésére irányul. Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) alkalmazása során számszerűsíthető az, hogy egy termék teljes élettartama alatt (előállításától, az elhasználásán át a hulladékká válás szakaszáig) milyen környezeti terheléseket okoz, beleértve az energiajellegű kibocsátásokat is, illetve milyen és mennyi természeti erőforrást használ fel. Az ISO 14040 szabvány alapján az LCA „a termékkel kapcsolatos környezeti tényezők és potenciális hatások értékelésének olyan módszere, amely leltárt készít a termékkel kapcsolatos folyamatok rendszerének bemenetéről és kimeneteiről; kiértékeli az ezekkel kapcsolatos potenciális környezeti hatásokat és értelmezi a leltári elemzésnek és a hatásértékelés fázisainak eredményeit.”

  Az életciklus-elemzés (LCA) alkalmazása több területen szolgálja a környezetvédelmet és fenntarthatóságot

  • Meghatározó indikátorértékek az elsődleges anyagokhoz és folyamatokhoz.
  • Mérhető adatok alátámasztják a termelés hatásait.
  • Környezeti hatások értékelése a termék élettartamának teljes időszakára.
  • Előnyben részesített megoldások kiválasztása a terhelések csökkentésére és elkerülésére.
  • Környezeti kockázatok minimalizálása, innovatív megoldások előnyben részesítése.
  • Az "hatások - energia - költségek" összehangolt mérlegelése technológiák között.
  • Jobban megalapozott környezetvédelmi döntéshozatal és innováció.
  • Vállalati arculat és környezeti teljesítmény javulása.
  • Életciklus-értékelés alapján erősebb kutatási eredmények a hagyományos technológiákkal szemben.
  • Környezeti hatások ismerete támogatja a megelőző és javító döntések meghozatalát.
  • Optimális választás a termékek és eljárások között.
  • Az LCA alkalmazásával előrehaladás a környezetvédelem és menedzsment területén.

  ME-FIEK LCA kutatócsoport tevékenysége és célkitűzései

  Az LCA kutatócsoport elsődleges célja olyan innovatív és környezetbarát termékek és technológiák tervezése, amelyek a környezetterhelés, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére és biztonságos kezelésére, valamint a veszélyes anyagok előállításának visszaszorítására irányulnak a fenntartható fejlődés jegyében. Továbbá, olyan terméktervezési és termékfejlesztési folyamatok kialakítása, amelyek figyelembe veszik a teljes életciklus alatti környezeti hatásokat. Az LCA kutatócsoport az ipari partnerekkel közösen kijelölt KFI irányvonalakon LCA elemzéseket végez és kiértékeli a kutatási eredményeket. A kitűzött kutatási célok a Miskolci Egyetemen rendelkezésre álló GaBi 8.0 thinkstep szoftverrel történő LCA elemzések útján valósíthatók meg, ahol az adott vizsgálati rendszerekre vonatkozóan olyan számszerűsített adatok (input-output anyag- és energiaáramok, emissziók, keletkező hulladékok stb.) állnak rendelkezésre, amelyek a kutatási eredmények kiértékelését segítik elő nagymértékben.

  Kompetenciák

  • Különböző hatásvizsgálati módszerek alkalmazása a technológiák életciklus-elemzéséhez, „bölcsőtől a sírig”, „bölcsőtől a kapuig” vagy „kaputól-kapuig” modellek létrehozásával.
  • Technológiák értékelése és optimalizálása a „környezetterhelés-energiahatékonyság-gazdaságosság” háromszempontos módszerrel.
  • Fenntartható gyártási folyamatok optimalizálása, körforgásos (looping) módszerrel.
  • Tisztább termelési megoldások tervezése, energia- és anyagáramok újrahasznosításával és környezeti kockázatok csökkentésével.
  • Új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
  • Teljes termékéletciklus erőforrásainak és környezeti terheléseinek meghatározása nyersanyag kitermeléstől az életciklus-végig.
  • Fenntartható hulladékkezelési megoldások tervezése és szcenáriók felállítása az életciklus-végén.
  • Input és output anyag- és energiaáramok kvantitatív analízise életciklus-leltárelemzéshez.
  • Környezeti hatásvizsgálat a GaBi 8.0 fenntarthatósági szoftverrel.
  • Rendszer összehasonlítása alternatív termékekkel, folyamatokkal vagy szolgáltatásokkal, beleértve nemzetközi kutatásokat is.
  • Gyenge pont elemzés, érzékenységi vizsgálat, Monte Carlo analízis, hot spot elemzés.
  • Szcenárió elemzések, parametrizálás, globális folyamatok és technológia szintjei.
  • Karbonlábnyom számítás és interaktív jelentések (i-report) készítése.
  • Életciklus-költségbecslés.
  • Környezeti teljesítmény értékelés, környezeti jelentések, környezetvédelmi terméknyilatkozatok elkészítésének támogatása és fenntarthatósági stratégia kidolgozása.

  Főbb feladatok a Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen (projektszám: GINOP-2.3.4-15-2016-00004) c. projekt keretében

  • Technológiák és termékek teljes életciklusának elemzése, környezeti és energetikai hatások számszerűsítése.
  • Környezetbarát, műanyag alapú hőszigetelő anyagok, termékek és technológiák kifejlesztése életciklus-elemzéssel.
  • Célkitűzések és hatásterületek meghatározása, leltárelemzések, hatásvizsgálatok, LCC elemzések.
  • Anyagok és termékek összehasonlítása LCA alapján, optimalizáció.
  • PUR alapú termék- és technológiatervezés életciklus-elemzéssel.
  • Energetikai hasznosítási lehetőségek vizsgálata a gyártási hulladékok és melléktermékek terén.
  • Innovatív és környezetbarát beton szerkezeti elemek LCA alapú fejlesztése újrahasznosított anyagokkal.
  • Hulladék újrahasznosításához kapcsolódó gyártási eljárások modellezése.
  • Intelligens épületüzemeltetési rendszer megalapozására szolgáló anyag- és anyagtechnológiai kutatások.
  • Intelligens létesítményfelügyeleti termékek és rendszerek modellezése, kísérleti termék- és rendszertervezés.

  A kutatócsoport várható eredményei

  Javaslattétel olyan környezetbarát eljárások és technológiák kialakítására, melyek nemcsak környezetvédelmi, hanem energiahatékonysági és gazdaságossági szempontból is kedvezőbbek.

  Az életciklus-elemzési eredményeket alkalmazó vállalatok jobb teljesítményt nyújthatnak a környezetvédelmi célterületeken és a kutatási eredmények hozzájárulhatnak az alkalmazott eljárások és technológiák környezetvédelmi innovációjához.

  A kutatócsoport eredményei közvetett módon hatással vannak a vállalatok gazdasági teljesítményére azáltal, hogy a projektpartnerek számára gazdaságilag is kedvezőbb technológiai megoldásokat szolgáltat a környezettudatosság jegyében.

  A partnerek környezetvédelmi termék- és technológiai fejlesztéseiket versenyelőnnyé tudják kovácsolni más vállalatokkal szemben.

  Oktatási-képzési rendszerek fejlesztése.

  Új K+F kapcsolatok kialakítása.