Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számítás

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetételének folyamatos vizsgálata gáznemű komponensek (CO, CO2, NOx, SO2, O2) tekintetében, valamint porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel.

Porkoncentráció meghatározás

Porkoncentráció meghatározása Dekati PM10 impaktorral és S-20 ciklonszondával. Az összes porkoncentráció, valamint PM10 és PM2.5 részecskék meghatározása csatornákban áramló gázokban.