Protonprecessziós magnetométer

A GEM Instruments GSM-19 Overhauser típusú protonprecessziós magnetométere mágneses laborméréseket és terepi kutatásokat végez. Felszín alatti földtani szerkezetek mágneses paramétereit határozza meg.

Földradar (GPR)

100-500-1200 MHz földradar EM hullámok visszaverődésével működik, nagyfelbontású radargramokat készít felszínközeli mérnöki, földtani és környezetvizsgálati célokra.

Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számítás

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetételének folyamatos vizsgálata gáznemű komponensek (CO, CO2, NOx, SO2, O2) tekintetében, valamint porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel.

Porkoncentráció meghatározás

Porkoncentráció meghatározása Dekati PM10 impaktorral és S-20 ciklonszondával. Az összes porkoncentráció, valamint PM10 és PM2.5 részecskék meghatározása csatornákban áramló gázokban.

Légköri porkoncentráció mérése

Légköri porkoncentráció mérése TSI Dust-track készülékkel. PM10 és PM2.5 részecskék mérésére szolgál a levegőben, biztosítva a pontos por koncentráció meghatározását.