Pásztázó Elektron Mikroszkópos vizsgálat (összetétel elemzéssel)

Pásztázó Elektron Mikroszkópos vizsgálat (EDAX EDS, Apollo X SDD detektor) Zeiss Evo MA10-gyel. Kémiai összetétel, mikroszerkezet leírása, elemzések, tisztaság vizsgálatok, töretfelületek kiértékelése, korrelatív mikroszkópia, EBSD felvételek orientációs fázis térképekhez.

Fáziselemzés, roncsolásos textúra vizsgálat

Minőségi és mennyiségi fáziselemzés, valamint roncsolásos textúra vizsgálat két Bruker diffraktométerrel. Rugalmas maradó feszültségmérés és kristálytani anizotrópia elemzése Euler bölcsővel.

Szintézisgáz összetétel meghatározás

Szintézisgáz összetétel meghatározása Gasboard-3100P típusú gázelemzővel. Hidrogén, szén-monoxid, szén-dioxid, metán és CnHm komponensek mennyiségének és koncentrációjának meghatározása infravörös spektrofotometria elvén.

Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számítás

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetételének folyamatos vizsgálata gáznemű komponensek (CO, CO2, NOx, SO2, O2) tekintetében, valamint porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel.