Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számítás

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetételének folyamatos vizsgálata gáznemű komponensek (CO, CO2, NOx, SO2, O2) tekintetében, valamint porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel.