• Ipari automatizálás, IoT és épületenergetika, EMC és hidrogéntechnológiák

  Kutatócsoportunk az alábbi fókuszterületeken tevékenykedik. Ipari automatizálás és műszerfejlesztés (18 év ipari tapasztalat); IoT és épületenergetika (12 éves ipari tapasztalat), Hidrogéntechnológiák (5 éves ipari tapasztalat) és EMC (elektromágneses kompatibilitás).

  A kutatócsoport fókusztémái

  1.1. Fókusz terület: Ipari automatizálás és műszerfejlesztés

  Feladat:

  - Mérő-, ipari- és laboratóriumi berendezések teljes körű gépészeti, irányítástechnikai és szoftveres tervezése kivitelezés

  - Komplex gáz- és olajipari berendezések tervezése és kivitelezése

  - Monitoring rendszerek kiépítése

  - Saját építésű berendezéssel mérés szolgáltatása

  Ipari kapcsolódás:

  - gáz- és olajipar (MOL, FGSZ, MFGT, GEOCHEM, GEOINFORM, SCADA)

  - gyártás (LISS)

  - vízügy (COMBIT)

  Referenciák:

  - Többszörös gőz-folyadék egyensúlyok PVT vizsgáló berendezés kifejlesztés (MOL)

  - PVT térfogati és viszkozitás tulajdonságok egyidejű mérésére szolgáló berendezés kifejlesztése (MOL)

  - Kis és közepes nyomáson, hőmérséklet szabályozottan működő PPD permeaméter prototípusának elkészítése (GEOCHEM)

  - Nagynyomású adagolópumpa irányítástechnikai fejlesztés (MOL)

  - Kőzetstabilitási vizsgálatok (MOL)

  - Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése” téma keretében „MicroCT vizsgáló berendezés tervezése és gyártás (MOL)

  - Akkreditálható vízminőségi távmérőrendszer (AVITAR) prototípusának kifejlesztése (COMBIT)

  - Hordozható Gamma log mérő berendezés kifejlesztése és gyártása, korrelációs program kifejlesztése (GEOINFORM)

  - Kis- és közepes nyomáson, hőmérséklet-szabályozottan működő PPD permeaméter (RS-PPD-01) prototípusának továbbfejlesztése (GEOCEM)

  - Széndioxid patronok gyártásközi ellenőrzésére szolgáló célberendezés korszerűsítése (LISS)

  - GOP-1.3.1-10/A-2010-0122: Olaj és gáztermelési technológiák csővezetékeiben, gázhidrát kialakulás megakadályozására szolgáló, speciális inhibitor adagoló berendezések komplex rendszerének kifejlesztése (OLAJGÉPTECH)

  - GOP 1.1.1-09/1-2010-0114: Nagy inert tartalmú földgázok kitermelését támogató komplex hidrát gátló technológia kutatása és fejlesztése (SCADA)

  - GOP-1.1.1-11-2012-0033: „A fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútképzési technológiájának fejlesztése-I” projekt keretein belül: Hidraulikusan repesztett kútkiképzések hosszú távú viselkedésének vizsgálatára alkalmas laboratóriumi mérőberendezés (GEOCHEM)

  - GOP-1.1.1-11-2012-0033: „A fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútképzési technológiájának fejlesztése-I” projekt keretein belül: Rétegkárosodás és kútkiképzés vizsgálatára szolgáló berendezés (GEOCHEM)

  - Széndioxid patronok gyártásközi ellenőrzésére szolgáló célberendezés korszerűsítése (LISS)

  - On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring és szakértői rendszerének kifejlesztése (COMBIT)

  - Hidrát menetesítésre szolgáló elegyek, CO2, permeabilitás mérése (MOL)

  1.2 Fókusz terület: IoT és épületenergetika

  Feladat:

  -Smart és IoT technológiáktervezése, kivitelezése

  -Épületokosítás

  -Monitoring rendszerekkiépítése

  Iparikapcsolódás:

  -energetika (E-On, MOL)

  Referenciák:

  -Interreg Danube Transnational Programme: 3SMART – Smart Building, Smart Grid, Smart City

  -Földi EnergiaforrásokKompetencia Központ - 2019-1.3.1-KK-2019-00001, Eneroptimamodul (E-On)

  -On-line adatszolgáltató, integrált grid alapúvízminőség monitoring ésszakértőirendszerénekkifejlesztése (SCADA)

  -H2020-SC5-2014-2015: „UNEXMIN: An Autonomous Underwater Explorer for Flooded Mines”

  1.3 Fókusz terület: EMC

  Feladat:

  - Immunitásmérés

  - Emissziómérés

  - ESD mérés

  Ipari kapcsolódás:

  - autóipar (BOSCH Miskolc, BOSCH Budapest, SEGA)

  Referenciák:

  - E-Mobility Miskolcról: hűtővíz keringető szivattyú és motorhűtő ventilátor továbbfejlesztése (BOSCH)

  - Emisszió mérés (SEGA)

  - Emisszió mérés (BOSCH, Miskolc)

  - Immunitás és emisszió mérés (BOSCH, Budapest)

  1.4 Fókusz terület: Hidrogéntechnológiák

  Feladat:

  - Gáz és olajiparhoz kapcsolódó hidrogéntechnológiai fejlesztések, kivitelezések, mérések és szakértés

  Ipari kapcsolódás:

  - gáz- és olajipar (FGSZ, MFGT)

  Referenciák:

  - AKVAMARIN Projekt – Hidrogén energiatárolási innováció a Magyar Földgáztároló Zrt-nél (MFGT)

  - Felszín alatti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása, NKFIH-846-8/2019

  - FLUMEN1 (FGSZ)

  - FLUMEN2 (FGSZ)

  - Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

  Kutatócsoport összetétele:

  Dr.Bölkény Ildi

  k+f vezető, tud. főmunkatárs

  Godó László

  k+f mérnök

  Ammar Saliby

  k+f mérnök

  Aktuális publikációk

  HYDRATION OF NATURALGAS HYDROGEN MIXTURE TEST EQUIPMENT

  MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE 11 : 5 p. 145 Paper: 2021.5.14 (2021)

  Egy alternatívenergiahordozólaboratóriumivizsgálata

  In: Kovács, Helga; Madarász, Tamás; Nagy, Gábor; Nagy, István; Szűcs, Péter; Németh, Norbert; Vadászi, Marianna (szerk.) Fókuszban a hazaifelszínalattitermészetierőforrások : Nyersanyagok, energiaéstechnológiáknexusa

  Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Miskolci Egyetem (2022) 370 p. pp. 195-201. , 7 p.

  Natural gas hydrate, fundamentals, methods of analysis of hydrate cage structures and applications as an energy source

  In: Kovács, Helga; Madarász, Tamás; Nagy, Gábor; Nagy, István; Szűcs, Péter; Németh, Norbert; Vadászi, Marianna (szerk.) Fókuszban a hazaifelszínalattitermészetierőforrások : Nyersanyagok, energiaéstechnológiáknexusa

  Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Miskolci Egyetem (2022) 370 p. pp. 211-218. , 8 p.