Termikus anyagvizsgálat DTA, TG, DTG módszerrel

A MOM Derivatograph C/PC segítségével porított minták termikus reakcióit vizsgáljuk (DTA, TG, DTG). A fűtés lineáris/izoterm/kvázi-izoterm módban történik 20-1200 °C között, digitális adatrögzítéssel.

Kőzettani zárványvizsgálatok 

Leitz Panphot mikroszkóp és fűthető tárgyasztal kőzettani zárványvizsgálatokhoz. Kétoldalú polírozású ásványtani és kőzettani preparátumok homogenizációs hőmérsékletét optikai módszerrel meghatározza a fűthető tárgyasztalon.

Pásztázó kaloriméter (DSC)

Pásztázó kaloriméter (DSC) alkalmazása a vizsgálati anyagban hevítés vagy hűtés hatására bekövetkező hőváltozással járó folyamatok és fázisátalakulási folyamatok nyomon követésére.

Hevítőmikroszkópos vizsgálatok

Hevítőmikroszkópos vizsgálatok SYLAB IF-2000G hevítőmikroszkóppal. Tüzelőanyagok hamujának olvadási és lágyulási tulajdonságainak vizsgálata, valamint kerámiák lágyulási paramétereinek meghatározása akár 1550 °C-ig.

Hőmérsékletmérés

Hőmérsékletmérés különböző típusú hőelemekkel (K, N, S) szakaszosan vagy folyamatos adatgyűjtéssel.

Spektrofotometriás vizsgálatok

Spektrofotometriás vizsgálatok VWR UV-6300PC készülékkel. Szervetlen és szerves anyagok, foszfát, nitrát, ammónia, fenol tartalmának (stb.) meghatározása.

Dilatométeres vizsgálat, hőtágulás vizsgálata

Dilatométeres vizsgálat és hőtágulás vizsgálata Setaram SETSYS 24 termoanalitikai berendezéssel. Kerámiák, fémek, tűzálló anyagok hőtágulásának részletes vizsgálata a dilatációs tulajdonságok alapján.