Az Autocad programcsomag használata

Ez a képzés arra szolgál, hogy résztvevők megismerkedjenek az AutoCAD programcsomaggal. A 3 napos, összesen 24 órás képzés a Miskolci Egyetemen kerül megrendezésre. A képzés során a résztvevők megtanulják az AutoCAD program használatát, beleértve a felületét, koordináta rendszereket, parancsokat, rajzelemek létrehozását és módosítását, rétegtechnikát, szöveg- és méret stílusokat, blokk-technikát, archiválást és plottálást. Felvételi követelmény a műszaki alapismeret.

AutoForm autóipari lemezalakító tervező és végeselemes modellező rendszer

A képzés célja az AutoForm programrendszer mélyebb ismereteinek átadása. A Miskolci Egyetemen zajló képzés során a résztvevők megismerik az AutoForm programrendszer szolgáltatásait, az autóipari tervezési és gyártási folyamatokat, valamint konkrét technológiai és szerszámtervezési példákon keresztül tanulnak. Felvételi követelmény az műszaki diploma.

Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

A Paks II. Akadémia 2 féléves képzése az atomerőmű technológiájáról és üzemeltetéséről nyújt szélesebb ismereteket. Célja szakmérnökök képzése, akik egyszerűbb üzemeltetési, vezetési és hatósági feladatokat végezhetnek az atomerőművek területén. A képzés helyszíne a Miskolci Egyetem, és végén atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettséget szerezhetnek a résztvevők.

Atomerőművi berendezések hegesztése

Ez a 20 órás képzés az atomerőművi berendezések hegesztésének speciális ismereteit adja át, fókuszálva az előírásrendszerekre, anyagminőségekre és hegesztéstechnológiákra. Ajánlott azoknak, akik érdeklődnek az atomerőművi berendezések hegesztése iránt, különösen mérnököknek és hegesztőmérnököknek.

Atomenergia biztonsági szempontú hatósági engedélyezése

Ez a 20 órás képzés a nukleáris jog komplex engedélyezési rendszerét mutatja be, beleértve az atomerőművek, radioaktív hulladék-tárolók és más nukleáris létesítmények működéséhez szükséges különböző engedélyfajtákat és azok teljes élettartamát. Azoknak ajánljuk, akik az atomenergia szektorral kapcsolatos engedélyezési eljárásokat szeretnék megérteni és alkalmazni.

Áramlástechnikai gépek

Ez a képzés az áramlástechnikai gépek működését és üzemi jellemzőit mutatja be, konkrét feladatokon keresztül. A résztvevők megismerik a folyadék és gáznemű anyagok szállító rendszereinek felépítését és működését. A képzés elméleti része 30 óra, gyakorlati része 15 óra. Mérnöki előképzettség ajánlott.

Áramlás és hőtani ismeretek

Ez a képzés a résztvevőket az áramlástan és hőtan alapvető fogalmaival és összefüggéseivel ismerteti meg, hozzájárulva a gyakorlati alkalmazásokhoz. A résztvevők megismerik a folyadékok tulajdonságait, hidrosztatikát, áramlási és hőátadási egyenleteket.

Angol nyelvi prezentációs készségek fejlesztése

Ez a prezentációs képzés a Miskolci Egyetemen angol nyelven prezentációk készítésére és tartására készít fel, segítve a résztvevőket hatékony és magabiztos előadókká válni nemzetközi és hazai környezetben egyaránt. A képzés során megismerhetik a prezentációs stílusokat, technikákat, valamint a nem-verbális kommunikáció fontosságát és alkalmazását. Online részvétel is lehetséges.

Angol középfokú gazdasági nyelvvizsgára felkészítő intenzív tanfolyam

A nyelvtanfolyam a középfokú, Zöld Út gazdálkodási menedzsment szóbeli és írásbeli szaknyelvi vizsgára készít fel. Célja az üzleti szaknyelvi kommunikációs készségek és kompetenciák fejlesztése, különösen a gazdasági területre szakosodva. A résztvevők mindennapi munkavégzéshez szükséges készségeket, gazdasági szaknyelvi ismereteket sajátíthatnak el.

Angol kezdő nyelvtanfolyam

Ez a 30 órás nyelvtanfolyam az Miskolci Egyetemen bevezeti a résztvevőket az angol nyelv alapjaiba, hogy képesek legyenek egyszerű kommunikációt kezdeményezni és fenntartani mindennapi helyzetekben. A képzés során elsajátíthatják az alapvető szókincset, nyelvtani alapokat, helyesírást és kiejtést, valamint fejleszthetik a beszéd, írás, olvasás és hallás utáni értés készségeiket. Részvétel online formában is elérhető, a jelentkezési határidő folyamatos.

Angol haladó nyelvtanfolyam

A 30 órás nyelvképzés lehetőséget biztosít résztvevőinek arra, hogy hatékony kommunikációs készségeket fejlesszenek ki idegen nyelven, alkalmazkodva mindennapi és munkahelyi környezetekhez, az online részvétel is elérhető.

Additív gyártástechnológus

A képzés célja, hogy a résztvevők megszerzett műszaki ismereteiket kibővítsék az additív technológiák alapanyagaival, termelési és tervezési folyamataival, valamint az additív technológiák alkalmazásával. A program fókuszában a termék- és gyártástervezés, valamint az irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása áll.