Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK)
Advanced Materials and Intelligent Technologies Higher Education and Industrial Cooperation Centre (HEICC)

A Miskolci Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ küldetése, hogy szakmai és tudományos téren hozzájáruljon az ország, kiemelten a régió gazdasági és ipari erejének növeléséhez

A Központ a Miskolci Egyetem kutatási szervezeti egységeként, tudományos igénnyel és megalapozottsággal folytat kutató-fejlesztő tevékenységet, amely kiemelten fókuszál a régióbeli gazdasági szféra igényeire, illetve kapcsolatai révén az egész hazai iparra, továbbá – EU projekteken és külföldi kapcsolatokon keresztül – a világ élvonalába tartozó kutatási és fejlesztési tevékenységekre.

A Miskolci Egyetem szervezetei releváns erőforrásainak hatékony kihasználása érdekében a FIEK együttműködik az egyetem oktatást és kutatást végző szervezeti egységeivel.

A Központ létrehozására a GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú, Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen elnevezésű projekt keretében került sor, annak előírásait figyelembe véve.

A Miskolci Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ küldetése, hogy szakmai és tudományos téren hozzájáruljon az ország, kiemelten a régió gazdasági és ipari erejének növeléséhez, népességének megtartásához, a társadalmi környezet fejlesztéséhez.