Karbonsemleges ipari energetika
Karbonsemleges ipari energetika

Az oxidatív eljárással történő energia előállítás (tüzelés, elgázosítás, pirolízis) belátható időn belül még meghatározó marad a világ energiatermelésében. A felhasznált energiahordozók ugyanakkor jelentős változáson mennek keresztül, egyre jelentősebb szerepet kapnak a hulladék, ill. megújuló energiaforrásokra alapuló új megoldások.

Molekuláris analitikai vizsgálatok (lc-ms)
Molekuláris analitikai vizsgálatok (lc-ms)

Biológiai minták, elsősorban különböző testfolyadékokban található fehérjék, illetve azok poszt-transzlációs módosításainak (glikoziláció) műszeres analitikai vizsgálata. A fehérjéken levő glikánokat egy enzimatikus kezelés révén elválasztjuk a fehérjéktől majd fluoreszcensen derivatizáljuk lehetővé téve ezzel nagyon kis mintamennyiségek detektálását (<1μg). Az analízist egy nagy felbontású és áteresztőképességű ultra-magas nyomású folyadékkromatográffal végezzük kombinálva fluoreszcens és tömegspektrométeres detektálással

Modern anyagok molekuláris biológiai jellemzése, mikrobiológiai és toxicitás viz
Modern anyagok molekuláris biológiai jellemzése, mikrobiológiai és toxicitás viz

Modern anyagok toxicitás vizsgálata, beleértve az eljárások tesztelendő mintára való alkalmazhatóságának meghatározását (validálás), és a tesztvizsgálatoknak az elvégzését (pl. különböző katalizátorok, kenőanyagok, adalékanyagokkal ellátott nanorészecskék, kompozit poliuretán habok, növényi extraktum tartalmú szigete-lőanyagok biológiai hatásának tesztelése)

Komplex műanyagvizsgálat
Komplex műanyagvizsgálat

A laboratóriumi komplexum lehetőséget nyújt széleskörű anyagvizsgálatok elvégzésére és a mérési eredmények kiértékelésére. A műanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságainak jellemzésére korszerű berendezések állnak rendelkezésünkre. A szabványos méréseket 600 féle szabvány szerint tudjuk elvégezni. A mechanikai jellemzők mellett a termékek illékony szerves anyagának kibocsátásával, élettartamával és akusztikai paramétereinek vizsgálatával foglalkozunk. Az öregítési vizsgálatok (nagynyomás gőzzel történő, nedves és száraz öregítés) lehetővé teszik a késztermékek élettartamának és az öregítés hatására bekövetkező mechanikai és anyagszerkezeti változások meghatározását.

Poliuretán gyártás és technológia fejlesztése
Poliuretán gyártás és technológia fejlesztése

A legmodernebb technológiájú reakciós öntőgépek alkalmazásával történő poliuretán habok és elasztomerek előállításával foglalkozunk. Az ipari infrastruktúra lehetővé teszi a mérnöki pontosságú és minőségű termékek előállítását. Minőségi alapanyagból készült termékek receptúra fejlesztésével, gyártástervezésével és gyártás optimalizálásával foglalkozunk. A nagynyomású poliuretán öntőgéppel (Topline HK) 6 komponens keverése (3 poliol kör, 3 izocianát kör) valósítható meg. A kisnyomású poliuretán elasztomer- és integrálhab gyártó berendezéssel szintén 6 komponens (2 poliol kör, 2 izocianát kör, 2 adalékanyag kör) keverése lehetséges.

Polimertechnológiák
Polimertechnológiák

A szakterület felöleli a polimer rendszerek tervezésétől kezdődően a kompaundálás és feldolgozási technológiákat, adalékrendszereket, illetve szerkezet tulajdonság összefüggések tervezését és vizsgálatát. Rendelkezésre állunk szimulációs, valamint konzultációs és szaktanácsadás területeken, továbbá anyagvizsgálat, validálás és reklamációkezelés támogatásában.

Fluidumok termodinamikai paramétereinek predikciója elválasztási műveletekhez
Molekulatervezés spektrális tulajdonságok alapján
Molekulatervezés spektrális tulajdonságok alapján

Kémiai rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzését elsősorban spektroszkópiák használatával érhetjük el. Amennyiben a kémiai részecske spektroszkópiai sajátságai technikai okokból nem mérhetőek spektrális tulajdonságaik számíthatóak. A kvantumkémiai számítások robosztussága miatt a számított spektrum alkalmas szerkezetazonosításra, molekulák spektrális tulajdonságainak prediktálására is.

Integrált analitikai laboratórium
Integrált analitikai laboratórium

Klasszikus és kis műszeres analitikai módszerek szerves és szervetlen komponensek meghatározására. Elemanalitikai vizsgálatokra szolgáló készülékek. Szerves vegyületek vizsgálatára alkalmazható analitikai műszerek.

Archeometallurgia és archeometria
Archeometallurgia és archeometria

Interdiszciplináris jellegű kompetencia, alapvetően a régészet és a technikatörténet szolgálatában. Az archeometallurgiai kutatások és szolgáltatások gyakorlati alapjai a történeti fémtechnológiákhoz kapcsolódó régészeti leletek komplex archeometriai vizsgálatai, illetve korhű körülmények között és műhelylaborokban elvégzett rekonstrukciós kísérletek.

Fémkinyerés, -előállítás és –tisztítás
Fémkinyerés, -előállítás és –tisztítás

Fő területünk a hidro- és pirometallurgiai eljárások fejlesztése, optimalizálása és értékelése. Különös hangsúlyt helyezünk a fémtartalmú szilárd és folyékony hulladékok feldolgozására, ártalmatlanítására alkalmas piro- és hidrometallurgiai módszerekre.

Öntészeti technológiák
Öntészeti technológiák

Öntéssel történő alakadással nagy bonyolultságú alkatrészek állíthatók elő, melynek egyik legnagyobb felhasználója napjainkban az autóipar. Ilyen öntött alkatrészek lehetnek a hengerfejek, motorblokkok, futómű alkatrészek, turbófeltöltők stb.