Mérnökgeológia, talajmechanika és geotechnika
Mérnökgeológia, talajmechanika és geotechnika

A Miskolci Egyetem komoly hagyományokkal rendelkezik a mérnökgeológia, talajmechanika és geotechnika területén, amelyek az épített környezet talajra gyakorolt fizikai és mechanikai hatásait vizsgálják és kutatják - terepi és a laboratóriumi eszközök és vizsgálati módszerek széles spektrumával.

Innovatív környezeti monitoring és állapotfelmérés
Innovatív környezeti monitoring és állapotfelmérés

A Miskolci Egyetem oktatói és kutatói a környezetfelmérés, a hatásvizsgálat és a környezeti informatika területén számos környezeti modellezési feladatot oldottak meg a térinformatika, illetve a távérzékelési eszközök adatainak felhasználásával.

Vízgazdálkodás
Vízgazdálkodás

A fenntartható vízgazdálkodással kapcsolatos problémák vizsgálatában, és azok megoldásában nyújt segítséget az ipari szereplőknek.

Geotermikus rendszerek
Geotermikus rendszerek

A geotermikus energia (közepes-, és nagy mélységű geotermikus rendszerek) feltárásával és hasznosításával kapcsolatos problémák komplex vizsgálatában, és azok megoldásában nyújt segítséget az ipari szereplőknek.

Fluidumtermelő kutak mélyfúrása
Fluidumtermelő kutak mélyfúrása

A Miskolci Egyetem kutatóinak tudásával és tapasztalatával, valamint korszerű infrastruktúrájával segíti az ipari szereplőket az olaj-, gáz- és geotermikus fúrásokkal kapcsolatos problémák vizsgálatában és azok megoldásában. A kompetenciánkba tartozik a termelő és besajtoló kutak fúrásával kapcsolatos mérések elvégzése, mint például fúrási iszapok és cementek vizsgálata.

Megújuló gázok és power-to-gas technológiák
Megújuló gázok és power-to-gas technológiák

A téma az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb stratégiai céljává vált a Miskolci Egyetem kutatói bázisának. A fosszilis forrásból származó éghető gázok előtt a - jelenlegi tendenciákat látva - még ugyan hosszú évek állnak, de más részről előre jelezhető, hogy a klímavédelmi törekvések nem teszik megkerülhetővé a fosszilis források fokozatos kiváltását.

Földtani közeg energetikai és tároló célú hasznosítása
Földtani közeg energetikai és tároló célú hasznosítása

A földfelszín alatti térrész vagyis a földkéreg technológiailag elérhető mélység tartománya (földtani közeg) számos energiahordozó termelési és tárolási, nyersanyag bányászati, hulladék és károsanyag elhelyezési folyamat által érintett...

Mesterséges geotermikus és nem hagyományos szénhidrogén kutatások támogatása
Petrofizikai mérések és kapcsolódó eszközök fejlesztése
Petrofizikai mérések és kapcsolódó eszközök fejlesztése

Azon petrofizikai paraméterek mérése és meghatározása, amelyek szükségesek a szénhidrogén és víztelepek feltárásához, vagyonbecsléséhez és műveléséhez, továbbá kiterjednek mindazon fizikai és kémiai paraméterek vizsgálatára, amelyek kiszolgálják az építőipar és a vegyipar speciális igényeit.

Kőzetmechanika-bányászat
Kőzetmechanika-bányászat

A Bányászati és Geotechnikai Intézet kutatási területei közül már jól kiépített laboratóriuma van a kőzetmechanikai méréseknek. A közeli jövőben fejlesztjük a számítógéppel támogatott bányászati tervezés, ásványvagyon modellezés és -értékelés, valamint a robbantások környezeti hatásainak minimalizálására szolgáló vibrációs mérések laboratóriumait.

Másodlagos nyersanyagok, hulladékok feldolgozása
Másodlagos nyersanyagok, hulladékok feldolgozása

A Körforgásos Gazdaság szellemében az ipari és lakossági hulladékokban, hulladékká vált termékekben lévő alkotók, szerkezeti anyagok gazdaságba történő visszavezetése kiemelt fontossággal bír. Az egyre összetettebb (pl. kompozit anyagok, felületi rétegek) és változó ...

Nagy hozzáadott értékű ásványi nyersanyagok előállítása: szemcsetervezés