Megújuló gázok és power-to-gas technológiák

A téma az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb stratégiai céljává vált a Miskolci Egyetem kutatói bázisának. A fosszilis forrásból származó éghető gázok előtt a – jelenlegi tendenciákat látva – még ugyan hosszú évek állnak, de más részről előre jelezhető, hogy a klímavédelmi törekvések nem teszik megkerülhetővé a fosszilis források fokozatos kiváltását. A különböző forrásból származó biogázok (szennyvízgáz, depóniagáz, mezőgazdasági biogáz) hasznosításának már hosszú évtizedes tapasztalatai vannak, a hidrogén pedig az elmúlt évek egyik „sláger” témájává vált.

A Power to Gas (PtG) technológiák az energiaátalakítás és tárolás úttörői, kiváló lehetőséget adva a nem egyenletes ütemben termelődő, megújuló forrásból származó elektromos áram tárolható formába hozásához. A tárolt gáz lehet metán és hidrogén. A kutatásokban összekapcsolódik a villamos energia, a metán, a hidrogén, a szén-dioxid, a gáztárolás, a csővezetéki szállítás és a felhasználás.

Szolgáltatások:

• A különböző alapanyagokból származó biogázok előállítási technológiái

• A termelt megújuló gázok kezelése, tisztítása

• A gázok gázüzemű berendezésekben történő hasznosítási lehetőségei

• A tisztított gázok földgázhálózati betáplálásának lehetőségei

• A technológiákhoz szükséges folyamatok modellezése és szimulációja

• A felhasználási és gázhálózati betáplálás gázminőségi kérdései

• A közlekedési célú felhasználás kérdései

• A technológiák összekapcsolása PtG technológiák projektek keretében

• A kialakított PtG technológiák folyamat modellezése

• A megújuló gázok földgázhálózati betáplálásának jogi / szabályozási kérdései

• Továbbképzések szervezése a tématerületeken


Eszközök:

• ASPEN HYSYS folyamat modellező programcsomag

• ANSYS mérnöki numerikus szimulációs programcsomag

• Gázelemző, hőkamera, nyomás- és hőmérsékletmérő kézi műszerek


Referenciák:

• EIE/06/221/SI2.442663 REDUBAR A törvényi eszközök vizsgálata és az adminisztratív korlátok feloldása fűtésre és hűtésre használt megújuló energiaforrásokból származó éghető gázok esetén (Project leader: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig)

• K+F A különböző forrásokból származó biogázok földgázhálózatba történő betáplálásának vizsgálata

• Szunyog I.: A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyar-országon; PhD értekezés, 2009.• Szunyog I. – Galyas A.B.: Power-to-gas technológiák a jövő gáziparában; Épületgépész, VII. évf. 2018/10. ISSN 2063-5400


Letöltés:

A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

MEGÚJULÓ GÁZOK ÉS POWER-TO-GAS TECHNOLÓGIÁK

Oszd meg ismerőseiddel


További kompetenciák