Innovatív környezeti monitoring és állapotfelmérés

A Miskolci Egyetem oktatói és kutatói a környezetfelmérés, a hatásvizsgálat és a környezeti informatika területén számos környezeti modellezési feladatot oldottak meg a térinformatika, illetve a távérzékelési eszközök adatainak felhasználásával. Az egyetemi eszközállomány szinte teljes egészében lefedi a geofizikai, talajtani, hidrológia vizsgálatokban általánosan használt eszközök és szoftverek sorát, illetve a dróntechnológia és a drónokra helyezhető szenzorok adatainak kinyerését és feldolgozását segítő informatikai eszközöket, amelyekkel szinte minden felszíni és felszín közeli tematikus térképezési feladatot képesek vagyunk megoldani, illetve értelmezni, elemezni és a gyakorlati feladatok megoldását segítő modelleket fejleszteni, futtatni és kiértékelni a szakma számára.

Szolgáltatások:

• Környezeti monitoring rendszerek fejlesztése és működtetése

• Távérzékelési adatok beszerzése, feldolgozása, tematikus térképek készítése a környezetállapot felmérésére és jellemzésére, illetve ezek idősoros elemzése, monitorozása

• Mezőgazdasági termelést támogató monitoring rendszerek fejlesztése és a monitoring rendszerek adatainak feldolgozása

• Környezeti hatásvizsgálat készítés és környezeti monitoring stratégia kidolgozása a kritikus hatások és hatásterületek időbeli vizsgálatára

• Térinformatikai rendszerek és állományok fejlesztése

• Digitális domborzatmodellezési eljárások a felszíni és felszín alatti vizek, szennyezések áramlásának, terjedé-sének jellemzésére, detektálására

Eszközök:

• ArcGIS

• CitiEngine

• ENVI

• ENVI SARScape modul

• RTK GPS

• Meteorlógiai állomások

• 21 db 1 méteres mélységű talajnedvességmérő és logger

• Terepi eszközpark

• Vezetőképesség, dielektromos állandó, oxigén diffúzió és rH, tenzioméáter szett

• Gépi bolygatatlan talajmintavevő

• Dróntechnológia, széles szenzorszettel

• DJI MAVIC2 Enterprise Dual drón

• Terepi kézi és motoros mintavevők

• Verőszondák, inklinométeres berendezések

• Telepíthető meteorológiai állomás

Referenciák:

• Bükki Karsztvíz Monitoring Rendszer üzemeltetése, készlet előrejelzés

• Floodlog projekt, INTERREG HUSK, árvízi modell készítés a Bódva folyóra

• Floodresc projekt, INTERREG, HUSK, árvízi modell készítés a Hernád folyóra

• Sajószentpéter város felszíni vízelvezetési rendszeréhez kapcsolódó modellfejlesztés

• A Duna vízgyűjtő 1:250 000 talajtani adatbázisának elkészítése

• GROW projekt – talajnedvesség adatok monitoring rendszerbe illesztése és térbeli kiterjesztésének módszer-tani fejlesztése

• INNOVÍZ projekt (Budapest és Miskolc vízhálózat szivárgás detektálás pilot projekt)

• E-SOTER projekt, FP7, Digitális talajtérképezési módszertan fejlesztése

• GS-SOIL – e-Content-Plus: térinformatikai strandfejlesztés a talaj témakörhöz az INSPIRE direktíva támogatá-sára

• Miskolc Avas-dél állékonysági monitoring rendszerének üzemeltetése

• KITE Zrt. Együttműködés talajtérképezés és a precíziós zónarendszerek fejlesztésében

• MOL Nyrt. – Mélyfúrási geofizikai adatok faktor analízise és az eredmények hasznosítása, innovációs-fejleszté-si együttműködés

• Környezetvédelmi célú geoelektromos mérések végzése Székesfehérvár-Ipartelep területén

Letöltés:

A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

INNOVATÍV KÖRNYEZETI MONITORING ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Oszd meg ismerőseiddel


További kompetenciák