Földtani közeg energetikai és tároló célú hasznosítása

A földfelszín alatti térrész vagyis a földkéreg technológiailag elérhető mélység tartománya (földtani közeg) számos energiahordozó termelési és tárolási, nyersanyag bányászati, hulladék és károsanyag elhelyezési folyamat által érintett. A technológiai folyamatok során használt közegek (gáz, folyadék és szilárd anyagok), a nyomás és hőmérséklet megváltozása, az eredeti érintetlen állapotokban kémiai, fizikai-kémiai, geokémiai stb. reverzibilis ill. nem reverzibilis változásokat okoznak.

Korunk talán legjelentősebb kihívásai a klímaváltozás, az éghajlatváltozás, az energiaellátás biztonsága és stabilitása, az ivóvízkészletek védel-me, a dekarbonizációs törekvések, az ásványvagyonnal történő felelős gazdálkodás indukálják a K+F+I feladatok fókuszainak újragondolását, melyek igénylik a teljes láncon keresztül történő folyamat vizsgálatát, fókuszálva a legkisebb ökológiai lábnyom elérésére, a fenntartható fejlődés társadalmi igényét szem előtt tartva. Ennek egyik alapvető építőeleme lehet a földtani közeg tudatos, környezetközpontú, energetikai és tároló célú komplex és szinergikus hasznosítása.

Szolgáltatások:

FENTI CÉLOKHOZ AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKKEL TUDUNK HATÉKONY TÁMOGATÁST NYÚJTANI:

• Projekt generálása

• Előkészítése

• Speciális mérési programok, eszközök prototípusok összeállítása, kialakítása (pl. CH, CO2, H2, hő és egyéb fluidumok földtani közegben történő besajtolásához, tárolásához kapcsolódó kísérletek elvégzése)

• Analóg modellek készítése

• Számítógépes modellezés (hőtranszport, kőzetmechanikai modell, csapadék és felszíni vizek hasznosítása, akkumulálása felszín alatti tárolókban)

• Kivitelezés irányítása, felügyelete

• Radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas közeg kőzetmechanikai aspektusainak vizsgálata analóg és a mag-nyereségből származó kőzetmagok alapján (extrém alacsony áteresztőképesség vizsgálat)


Eszközök:

• Nano-K permeaméter, LiquiPerm és PermeaMaster permeaméterek

• PPD permeaméter• Quantachrome 1200e piknométer

• Pascal 140, Pascal 440 higanypenetrációs porozitás és pórusméret eloszlás meghatározás

• Ultra Rock Centrifuge, kiszorítás vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszközök

• DT310 Zéta potenciál és vezetőképesség mérőműszer


Referenciák:

• http://pulse.afki.hu/hu/, PULSE GINOP projekt, Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékony-ság növelő mérnöki eljárások fejlesztése

• http://www.afki.hu/geocore.html, GEOCORE földtani tudásközpont

• A MOL szőregi földalatti gáztároló megvalósításának előkészítési fázisában az előzetes fúrásokból származó kőzetminták fizikai stabilitásának vizsgálatára alkalmas, 180 bar nyomástartományban működő modell berendezés prototípusának tervezése és gyártása. Mérések végzése a kőzet állékonyságának meghatározására, a terület alkalmasságának felméréséhez

 


Letöltés:

A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

FÖLDTANI KÖZEG ENERGETIKAI ÉS TÁROLÓ CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA

Oszd meg ismerőseiddel


További kompetenciák