Archeometallurgia és archeometria

Interdiszciplináris jellegű kompetencia, alapvetően a régészet és a technikatörténet szolgálatában. Az archeometallurgiai kutatások és szolgáltatások gyakorlati alapjai a történeti fémtechnológiákhoz kapcsolódó régészeti leletek komplex archeometriai vizsgálatai, illetve korhű körülmények között és műhelylaborokban elvégzett rekonstrukciós kísérletek. Ezek eredményeinek felhasználásával, illetve a vonatkozó régészeti és történeti ismeretek szinkronizálásával mód nyílik a korabeli fémtechnológiák leírására, a korabeli anyagminőségek megállapítására, esetleg kategorizálási és proveniencia problémák megoldására. Kompetens a Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportja (ARGUM).

Szolgáltatások

• Archeometriai anyagvizsgálatok elvégzése és kiértékelése

• Archeometallurgiai szakvélemény elkészítése

• Laboratóriumi jellegű műhelykísérletek és szabadtéri rekonstrukciós kísérletek végrehajtása és kiértékelése

Eszközök

• Kémiai és ásványi összetételt vizsgáló berendezések (ED-XRF, AAS, GD-OES, ICP-OES, XRD)

• Mikroszerkezetet, minőségi fáziselemzést és mechanikai tulajdonságokat vizsgáló berendezések (optikai mikroszkópok, SEM-EDS, XRD, keménységmérő)

• Rekonstrukciós kísérletek eszközei, berendezései (kemencék, retorták, ventilátor, hőmérsékletmérők, gázmintavevők, stb.)

Referenciák

• Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest – 8-11. századi kétélű kardok komplex archeometriai vizsgálata, archeometallurgiai és technikatörténeti jellegű szakvélemény készítése

• Magyarságkutató Intézet, Budapest – Avar kori vastárgyak komplex archeometriai vizsgálata, készítéstechnikai szakvéleménye és színesfémtárgyak összetételének vizsgálata.• Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest – Honfoglalás kori fémleletekkel kapcsolatos archeometriai vizsgálatok és archeometallurgiai kutatás, lehetséges skandináv és balti rokonság fókuszában.

• Herman Ottó Múzeum, Miskolc – Kelta kori salakok és vasbuca-darabok archeometriai vizsgálata és archeometallurgiai szakvélemény készítése

• Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest – Honfoglalás kori nyugati ezüst érmék XRF-vizsgálata, rokoníthatóságra és eredetre irányuló szakvélemény

• Szegedi Tudományegyetem, Szeged – Tatárjárás kori vas és rézötvözet leletek archeometriai vizsgálata és szakvéleménykészítése

• Móra Ferenc Múzeum, Szeged – Árpád-kori nemesfém és vastárgyak archeometriai anyagvizsgálata és archeometallurgiai kiértékelése

• MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Budapest – Római kori ezüsttárgyak röntgen-diffrakciós vizsgálata a maradó feszültség és mikroszerkezeti jellemzők feltárása céljából, az eredmények archeometriai szempontú értelmezése.

• Katona József Múzeum, Kecskemét – 13. sz-i. vaskard és bronz tőrtok archeometriai anyagvizsgálata és készí-téstechnológiai-technikatörténeti jellegű kiértékelése

• Ásatárs Kft. Kecskemét – Avar kori kohó- és kovácssalakok komplex archeometriai vizsgálata, archeometallurgiai szakvélemény készítése

• Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Leipzig – Késő római nagyméretű vasbucák, vassalakok és vastárgyak komplex archeometriai vizsgálata, kapcsolódó rekonstrukciós kísérletek elvégzése, összefoglaló archeometallurgiai szakvélemény készítése.

• Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár – Avar fokosok archeometriai vizsgálata és készítéstechnológiai-technikatörténeti jellegű szakvélemény készítése

• Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest – Szkíta vasfegyverek komplex anyagvizsgálata és archeometallurgiai kiértékelése

• Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest – A szíriai Al-Marqab keresztes erődjéből származó bronz és vastárgyak archeometallurgiai és technikatörténeti jellegű vizsgálata, készítéstechnológiai szakvélemény.

Letöltés

A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

ARCHEOMETALLURGIA ÉS ARCHEOMETRIA

Oszd meg ismerőseiddel


További kompetenciák