Tribológia
Tribológia

Súrlódásnak, kopásnak kitett monolitikus és kompozit anyagi rendszerek, termékek tribológiai teljesítőképességének, károsodásának elméleti és kísérleti vizsgálata.

Szerkezetintegritás, mechanikai anyagvizsgálat
Szerkezetintegritás, mechanikai anyagvizsgálat

Mechanikai anyagvizsgálatok végzése a próbatesttől a szerkezetig terjedő méretskálán; szerkezetek üzemeltetésre való alkalmasságának megítélése az élettartam bármely pillanatában; káresetek vizsgálata, azok hatásainak feltárása, komplex megközelítésben.

Hőkezelés
Hőkezelés

Hőkezelésekkel és minősítésükkel, valamint hőkezeléssel összefüggésbe hozható károsodások, problémák komplex felderítésében, megoldásában, technológiák optimalizálásában nyújt segítséget. Ezen túlmenően térfogati vagy felületi hőkezelés, termokémiai kezelések, gáz és plazma közegű nitridálások, karbonitridálások elvégzésében állunk az iparvállalatok rendelkezésére.

Hegesztés- és rokontechnológiák
Hegesztés- és rokontechnológiák

A hegesztési folyamatokkal összefüggésbe hozható gyártási és üzemeltetési problémák komplex vizsgálatában, a hegesztéstechnológia fejlesztésében, továbbá speciális képzésekben nyújtunk segítséget az ipari szereplőknek.

Alakítástechnológia
Alakítástechnológia

Alakítástechnológiai folyamatok technológiai tervezésének támogatása numerikus és fizikai szimulációkra alapozva. Alakítástechnológiai folyamatokkal összefüggésben hozható problémák komplex vizsgálatában, és azok megoldásában nyújtunk segítséget az ipari szereplőknek.

Napelemek és napelemes rendszerek komplex vizsgálata
Napelemek és napelemes rendszerek komplex vizsgálata

A Villamosenergia-rendszerben egyre nagyobb arányban üzemelnek napelemes erőművek, amelyek a hálózati visszahatások révén fokozott problémát jelentenek. Mindemellett a környezeti hatások is befolyásolják a napelemek és ezáltal az erőműveik működését, ezért szükségessé vált mind a napelemek, mind pedig az erőműveik komplex vizsgálata.

Energetikai vizsgálatok, számítások
Energetikai vizsgálatok, számítások

Kompetenciánk elsősorban az áramlástechnikai berendezésekben, speciális terekben létrejövő áramlási viszonyok numerikus modellezését, valamint a hőtechnikai berendezésekben lejátszódó hőcserefolyamatok numerikus vizsgálatát folyadékmechanikai megközelítéssel (CFD) hivatott biztosítani.

Áramlásos folyamatok numerikus (cfd) vizsgálata
Áramlásos folyamatok numerikus (cfd) vizsgálata

Kompetenciánk elsősorban az áramlástechnikai berendezésekben, speciális terekben létrejövő áramlási viszonyok numerikus modellezését, valamint a hőtechnikai berendezésekben lejátszódó hőcserefolyamatok numerikus vizsgálatát folyadékmechanikai megközelítéssel (CFD) hivatott biztosítani.

Dustlab – robbanási jellemzők vizsgálata
Dustlab – robbanási jellemzők vizsgálata

A potenciálisan robbanásveszélyes területeken az alkalmazott anyagok ismerete és az alkalmazásuknak megfelelő kezelése kötelező elem. A DustLab lehetőséget biztosít a technológiákban alkalmazott fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok és azok keverékeinek tény-alapú megközelítéséhez, illetve az ezen alapuló felhasználói specifikáció, tervezés és üzemeltetés, továbbá további elemzések megvalósításához.

Vegyipari gépészet
Vegyipari gépészet

A vegyipari gépészmérnöki szakterület unikális képzési és kutatási kompetenciát biztosít a technológiák fejlesztése (vegyipari műveletek, folyamatok szimulációs vizsgálata, vegyipari eljárások), illetve a technológiák létesítése és üzemeltetése (gyárépítés, nyomástartó rendszerek tervezése és üzemeltetése) területén.

Process safety
Process safety

Vegyipari és rokonipari technológiákban a környezettől elzárt környezetben kialakuló nem üzemszerű folyamatok vizsgálata, azokra védelmi folyamatok és eszközök meghatározása, a folyamatok nyomonkövetése és ellenőrzése az emberélet, környezet és a gazdaság védelme érdekében kulcsfontosságú terület.