Tevékenységek

A Központ feladatai:

• a GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt megvalósítása;
• szakmai kapcsolatok és együttműködések kiépítése;
• ipari kutatás-fejlesztési feladatok ellátása, szolgáltatások nyújtása;
• pályázatok kezdeményezése, illetve pályázatokban való részvétel;
• oktatási és PhD témavezetői feladatok ellátása a Központban alkalmazott kutatók részvételével;
• publikációs, iparjogvédelmi és szakmai közéleti tevékenység végzése a Központban alkalmazott kutatók által, illetve közreműködésével.

A Központ feladatainak ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

• Megvalósítja a GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektet, majd biztosítja és ellátja a fenntartási időszakra a projekt előírásaiból adódó feladatokat.
• Együttműködik a projektekben résztvevő konzorciumi partnerekkel.
• Részt vesz más, relevanciájába tartozó, egyetemi és nem egyetemi irányítású projektek megvalósításában, illetve azok fenntartásában.
• Minden feladatában együttműködik az egyetem szervezeteivel és alkalmazottaival.
• Saját lehetőségeivel hozzájárul az ipari kutató-fejlesztő munkák feltételeinek és kereteinek biztosításához.
• Saját lehetőségeivel hozzájárul a tudományos kutatások végzésének, az ilyen pályázatok készítésének, illetve teljesítésének feltételei és keretei biztosításához.
• Lehetőséget és keretet nyújt PhD tudományos fokozat és habilitáció megszerzésére, publikációk megjelenésére.
• Törekszik a már meglévő konzorciumi partnereken kívül, más ipari és akadémiai partnerekkel való kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködések kialakítására.
• Összehangolja a Központ irányítása alá tartozó szervezetek működését, tevékenységük egymással és az egyetem érintett szervezeti egységeivel való együttműködését.
• Kezdeményezően vesz részt újabb projektek generálásában.