KOMPETENCIÁK

Célunk, hogy üzleti partnereink számára megoldásokat találjunk fejlesztési elképzeléseikre és felmerülő műszaki-termelési problémáikra.
Elkészült a Miskolci Egyetem Kompetenciatérképe, mely összegyűjti az elérhető szolgáltatásokat (ipari vizsgálatok, mérések, elemzések, termék- és szerszámfejlesztés) ismerteti a külső partnereink számára hozzáférhető labor- eszköz- és műhely kapacitásainkat.

KIEMELT területEK

MOLEKULATERVEZÉS SPEKTRÁLIS TULAJDONSÁGOK ALAPJÁN

Kémiai rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzését elsősorban spektroszkópiák használatával érhetjük el. Amennyiben a kémiai részecske spektroszkópiai sajátságai technikai okokból nem mérhetőek spektrális tulajdonságaik számíthatóak. A kvantumkémiai számítások robosztussága miatt a számított spektrum alkalmas szerkezetazonosításra, molekulák spektrális tulajdonságainak prediktálására is.

POLIURETÁN GYÁRTÁS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE

A legmodernebb technológiájú reakciós öntőgépek alkalmazásával történő poliuretán habok és elasztomerek előállításával foglalkozunk. Az ipari infrastruktúra lehetővé teszi a mérnöki pontosságú és minőségű termékek előállítását. Minőségi alapanyagból készült termékek receptúra fejlesztésével, gyártástervezésével és gyártás optimalizálásával foglalkozunk. A nagynyomású poliuretán öntőgéppel (Topline HK) 6 komponens keverése (3 poliol kör, 3 izocianát kör) valósítható meg. A kisnyomású poliuretán elasztomer- és integrálhab gyártó berendezéssel szintén 6 komponens (2 poliol kör, 2 izocianát kör, 2 adalékanyag kör) keverése lehetséges. Korszerű technológiának köszönhetően MDI és TDI alapú poliuretán termékek és formahabok gyártása valósítható meg.

KOMPLEX MŰANYAGVIZSGÁLAT

A laboratóriumi komplexum lehetőséget nyújt széleskörű anyagvizsgálatok elvégzésére és a mérési eredmények kiértékelésére. A műanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságainak jellemzésére korszerű berendezések állnak rendelkezésünkre. A szab-ványos méréseket 600 féle szabvány szerint tudjuk elvégezni. A mechanikai jellemzők mellett a termékek illékony szerves anyagának kibocsátásával, élettartamával és akusztikai paramétereinek vizsgálatával foglalkozunk. Az öregítési vizsgála-tok (nagynyomás gőzzel történő, nedves és száraz öregítés) lehetővé teszik a késztermékek élettartamának és az öregítés hatására bekövetkező mechanikai és anyagszerkezeti változások meghatározását. A termékek emissziójának detektálása értekében szabványos VOC (illékony szervesanyag) és FOG (kis illékonyságú szerves komponens) mérésekkel is foglalkozunk. Az ipari partnerek igénye szerint a vizsgálati minták hangelnyelési és hanggátló tulajdonságai is mérhetők. Az eredmények értelmezésével komplex átfogó következtetések vonhatók le az anyagszerkezet tulajdonságairól.

MODERN ANYAGOK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI JELLEMZÉSE, MIKROBIOLÓGIAI ÉS TOXICITÁS VIZSGÁLAT

Modern anyagok toxicitás vizsgálata, beleértve az eljárások tesztelendő mintára való alkalmazhatóságának meghatározását (validálás), és a tesztvizsgálatoknak az elvégzését (pl. különböző katalizátorok, kenőanyagok, adalékanyagokkal ellátott nanorészecskék, kompozit poliuretán habok, növényi extraktum tartalmú szigete-lőanyagok biológiai hatásának tesztelése)

Modern alapanyagok (pl. antibakterális hatású ZnO tartalmú többfalú szén nanocsövekkel ellátott, bakteriális cellulóz alapú membránok, antibakteriális hatású fémötvözetek, antibakteriális hatású poliuretán habok) antibakteriális hatékonyságának meghatározása, tesztelése

Különböző összetételű mágneses nanorészecskék molekuláris és sejtbiológiai technikákban való alkalmaz-hatóságának vizsgálata, az alkalmazhatóság körülményeinek meghatározása (pl. mágneses nanorészecskék jellemzése nukleinsavak reverzibilis megkötése szempontjából)

MOLEKULÁRIS ANALITIKAI VIZSGÁLATOK (LC-MS)

Biológiai minták, elsősorban különböző testfolyadékokban található fehérjék, illetve azok poszt-transzlációs módosításainak (glikoziláció) műszeres analitikai vizsgálata. A fehérjéken levő glikánokat egy enzimatikus kezelés révén elválasztjuk a fehér-jéktől majd fluoreszcensen derivatizáljuk lehetővé téve ezzel nagyon kis mintamennyiségek detektálását (<1μg). Az analízist egy nagy felbontású és áteresztőképességű ultra-magas nyomású folyadékkromatográffal végezzük kombinálva fluoreszcens és tömegspektrométeres detektálással.
Monoklonális antitestek minőségellenőrzése mely magában foglalja az intakt fehérje analízist illetve a különböző aggregátu-mok azonosítását. Fehérjék poszt-transzlációs módosításainak azonosítása.

Még vannak bizonytalan pontok?

SEGÍTÜNK!

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi linken keresztül!